Loading...
News2018-05-04T11:46:19+07:00
1506, 2022

Buổi tập huấn chuyên đề: “So sánh cam kết mở cửa thị trường dịch vụ của Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) và Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) với WTO”

Sáng ngày 14/6/2022 tại Hà Nội, Câu lạc bộ Luật sư Thương mại Quốc tế Việt Nam (VBLC) đã tổ chức buổi tập huấn chuyên đề “So sánh cam kết mở cửa thị trường dịch vụ của Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA)

Go to Top