HỘI THẢO
XEM XÉT CÁC KHÍA CẠNH PHÁP LÝ TRONG LĨNH VỰC THUẾ VÀ HẢI QUAN

Đơn vị tổ chức

Câu Lạc Bộ Luật Sư
Thương Mại Quốc Tế Việt Nam (VBLC)

Trực tuyến: qua nền tảng zoom. Ban tổ chức sẽ gửi lại đường link họp muộn nhất là ngày 24/8/2022 Để biết thêm thông tin chi tiết,  xin vui lòng liên hệ:
Phí tham dự

Thành viên VBLC: Miễn phí

Không là Thành viên VBLC: 300.000đ/người

Giảng viên / Sinh viên: 100.000đ/người

Thời gian

Từ 14h00 đến 17h00
Thứ Năm, ngày 25/8/2022

Cô Nguyễn Thị Yến

Điện thoại: 097 360 3942
Email: info@vblc.com.vn

 

Chương trình hội thảo:

Thời Gian Chủ Đề Diễn Giả / Người Trình Bày
14:00 – 14:05 Khai mạc LS. Nguyễn Thành Vinh, Thành viên Ban chủ nhiệm  VBLC, Baker McKenzie Việt Nam
14:05 – 15:15 Các vấn đề thuế điển hình và khía cạnh pháp lý liên quan trong tuân thủ thuế –    LS. Nguyễn Thành Vinh, Luật sư thành viên, Baker McKenzie Việt Nam

–    LS. Đào Thanh Hòa, Luật sư, Baker McKenzie Việt Nam

15:15 – 15:30 Q&A –    LS. Nguyễn Thành Vinh, Luật sư thành viên, Baker McKenzie Việt Nam

–    LS. Đào Thanh Hòa, Luật sư, Baker McKenzie Việt Nam

15:30 – 16:45 Trị giá hải quan và các vấn đề pháp lý trong hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế LS. Trần Ngọc Trung, Luật sư, Baker McKenzie Việt Nam
16:45 – 17:00 Q&A –    LS. Nguyễn Thành Vinh, Luật sư thành viên, Baker McKenzie Việt Nam

–    LS. Trần Ngọc Trung, Luật sư, Baker McKenzie Việt Nam

17:00 – 17:10 Tổng kết và Bế mạc

 

*Luật sư tham dự được cấp Giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư (4 giờ).

Chi phí tham gia xin vui lòng chuyển khoản theo thông tin:
Tên tài khoản: CAU LAC BO LUAT SU TM QUOC TE VIET NAM
Số tài khoản: 211 10 000 973 756
Ngân hàng: BIDV, Chi nhánh Hà Nội
Nội dung: (Họ tên LS tham dự) + phí tham dự ngày 25/8