Events

So sánh cam kết mở cửa thị trường dịch vụ của Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) và Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) với WTO

TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI ÔNG/ BÀ THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH

So sánh cam kết mở cửa thị trường dịch vụ của Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) và Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) với WTO2022-06-08T13:18:29+07:00

Hội thảo: “Giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp trong cắt giảm chi phí nhân sự và quản trị rủi ro khi áp dụng chế tài trong hợp đồng thương mại do đại dịch Covid-19”

Hình thức: Trực tuyến (zoom)
Thời gian: Từ 8h15 đến 11h45, Thứ Sáu, ngày 24/9/2021

Hội thảo: “Giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp trong cắt giảm chi phí nhân sự và quản trị rủi ro khi áp dụng chế tài trong hợp đồng thương mại do đại dịch Covid-19”2021-09-08T11:00:23+07:00

Hội thảo “CISG và Luật pháp Việt Nam điều chỉnh Hợp đồng mua bán hàng hóa có yếu tố nước ngoài – So sánh các nguyên tắc điều chỉnh tương đồng và những vấn đề chưa tương thích”

Hình thức: trực tuyến - Thời gian Từ 13.30 đến 17.00 Thứ Sáu, ngày 25/6/2021

Hội thảo “CISG và Luật pháp Việt Nam điều chỉnh Hợp đồng mua bán hàng hóa có yếu tố nước ngoài – So sánh các nguyên tắc điều chỉnh tương đồng và những vấn đề chưa tương thích”2021-07-07T11:26:23+07:00

Thư mời tham gia quyên góp, ủng hộ cuộc chiến phòng, chống dịch Covid-19

Việt Nam chúng ta lại một lần nữa đang phải đối mặt với làn sóng phức tạp và nguy hiểm của đại dịch COVID-19. Hàng ngày liên tiếp có những thông báo tăng về số lượng bệnh nhân nhiễm bệnh hay nghi nhiễm.

Thư mời tham gia quyên góp, ủng hộ cuộc chiến phòng, chống dịch Covid-192021-05-11T14:56:01+07:00

Hội thảo “Nghiệm thu và bàn giao Công trình Xây dựng – Các vấn đề pháp lý quan trọng và cách xử lý của Chủ đầu tư, Nhà thầu và Trọng tài viên”

Hình thức: trực tuyến - Thời gian: Từ 13.30 đến 17.00 - Thứ Sáu, ngày 07/05/2021

Hội thảo “Nghiệm thu và bàn giao Công trình Xây dựng – Các vấn đề pháp lý quan trọng và cách xử lý của Chủ đầu tư, Nhà thầu và Trọng tài viên”2021-05-05T12:31:34+07:00
Go to Top