Trân trọng kính mời Ông/ Bà tham dự Hội thảo PPP

Nội dung chương trình:

Đơn vị tổ chức Địa điểm R.S.V.P
Câu lạc bộ Luật sư Thương mại Quốc tế Việt Nam (VBLC)

Phí tham dự

 • Thành viên Cá nhân & 02 đại diện Thành viên Tổ chức: Miễn phí
 • Từ đại diện thứ 3 của Thành viên Tổ chức: 150,000vnd
 • Không phải Thành viên: 300,000vnd/ người
Phòng Cát Bà, Khách sạn TQT 2, 95 Trần Quốc Toản, Quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

Thời gian

08:15 – 12:30
Thứ Sáu, ngày 17/7/2020

Ms. Nguyen Thi Hue

Tel: + 097 335 3414
Email: info@vblc.com.vn

Ngôn ngữ: Tiếng Việt & Tiếng Anh (Không có phiên dịch)

Đơn vị tài trợ:

Thời gian Nội dung Diễn giả
08:15 – 08:30  Đăng ký
08:30 – 08:45
 • Giới thiệu
 • Mô hình đầu tư theo hình thức đối tác công tư và Luật PPP mới
Ông Trần Tuấn Phong – Luật sư sáng lập, VILAF
08:45– 09:25
 • Cơ cấu để mang lại thành công cho mô hình đối tác Công – Tư
 • Hình thức phân bổ rủi ro đặc thù và các nhân tố giúp giảm thiểu rủi ro trong các dự án theo mô hình đối tác Công – Tư
Ông Mr. Adam Moncrieff – Luật sư điều hành, Allen & Overy
09:25 – 09:45  10 điểm mới của Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) Bà Vũ Quỳnh Lê – Phó Cục Trưởng Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
09:45 – 10:30  Thảo luận nhóm và Hỏi-Đáp (Q&A) (1)

 • Các cơ hội trong mô hình đối tác Công – Tư
 • Các ví dụ về các trường hợp thành công và thất bại của mô hình đối tác Công – Tư
 • Ông Trần Anh Đức – Luật sư thành viên, Allen & Overy
 • Ông Trần Tuấn Phong  – Luật sư sáng lập, VILAF
 • Ông Lê Nết Luật sư thành viên, LNT & Partners
 • Ông Trương Nhật Quang  – Luật sư điều hành, YKVN
 • Ông Adam Moncrieff – Luật sư điều hành, Allen & Overy
10:30 – 10:45 Nghỉ giải lao
10:45 – 11:15  Ảnh hưởng của pháp luật áp dụng Việt Nam với hợp đồng dự án Ông Trương Nhật Quang  – Luật sư điều hành, YKVN
11:15 – 12:15  Thảo luận nhóm và Hỏi-Đáp (Q&A) (2)

 • Các vấn đề pháp lý đối với các dự án theo mô hình đối tác Công – Tư tại Việt Nam
 • Kinh nghiệm đàm phán
 • Ông Trần Anh Đức – Luật sư thành viên, Allen & Overy
 • Ông Trần Tuấn Phong  – Luật sư sáng lập, VILAF
 • Ông Lê Nết Luật sư thành viên, LNT & Partners
 • Ông Trương Nhật Quang  – Luật sư điều hành, YKVN
12:30  Ăn trưa

 

* Luật sư tham dự được cấp Giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư (4 giờ) theo quy định.